Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Program konference

9.00 - 9.30

Registrace účastníků

9.30 Úvodní slovo

 • Markéta Selucká (děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity)
 • Pavel Rychetský (předseda Ústavního soudu České republiky)

9.40 Panel A

Soudcovská nezávislost: Pohled zevnitř

 • Pavel Rychetský (předseda Ústavního soudu České republiky)
 • András Bragyova (emeritní soudce Ústavního soudu Maďarska)
 • Andrzej Rzepliński (emeritní předseda Ústavního tribunálu Polska)
 • Alexander Bröstl (emeritní soudce Ústavního soudu Slovenské republiky)

Moderátor: Vlastimil Göttinger

Coffee break

V prvním bloku vystoupí současní i emeritní představitelé středoevropských ústavních soudů a představí své osobní zkušenosti z doby, kdy v těchto institucích působili. Vystoupení odborníků ze čtyř států umožní porovnat různé scénáře, jež se liší svými kořeny, průběhem i dopady.

11.30 Panel B

Soudcovská nezávislost: (Akademický) pohled zvenku

 • David Kosař (vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví, Právnická fakulta Masarykovy University)
 • Tímea Drinóczi (profesor, Kenyatta University, School of Law)
 • Mirosław Wyrzykowski (profesor, Warsaw University, Faculty of Law and Administration)
 • Šimon Drugda (researcher, University of Copenhagen)

Moderátor: Robert Zbíral

Druhý panel nabídne pohled akademiků ze stejných států na fungování justice v těchto státech a případné snahy různých aktérů do činnosti soudnictví zasahovat a dopady těchto pokusů. Jejich příspěvky umožní rovněž zasadit zkušenosti představitelů ústavních soudů do širšího kontextu dění v daném státě i do kontextu právních a politologických teorií popisujících interakce justice a dalších složek státní moci.

13.00 - 14.00

Oběd

14.00 Panel C

Soudcovská nezávislost: Pohled shora

 • Kateřina Šimáčková (soudkyně Ústavního soudu České republiky)
 • Dimitry Kochenov (profesor, University of Groningen)

Moderátor: Jaroslav Benák

Třetí panel představí roli Rady Evropy a Evropské unie v otázkách nezávislosti justice a zhodnotí význam jejich aktivit na tomto poli zejména ve vztahu ke státům V4.

14.45 Kulatý stůl

Soudcovská nezávislost: (Politický) pohled zvenku

 • Marek Benda (předseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)
 • Erik Tabery (šéfredaktor týdeníku Respekt)
 • Eliška Wagnerová (emeritní místopředsedkyně Ústavního soudu České republiky)

Moderátor: Pavel Molek

Coffee break

Kulatý stůl konferenci uzavře úvahami, jak by Česká republika a české soudnictví měly reflektovat vývoj v ostatních středoevropských zemích a jaké kroky je třeba učinit. Řečníci díky svým osobním a profesním zkušenostem zároveň nabídnou též odlišnou perspektivu než čistě soudcovskou či akademickou.

 

Konference bude simultánně tlumočena do angličtiny a češtiny.

Spolupořadatel konference
 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.